ห้องสานฝัน
ห้องสานฝัน
ยินดีต้อนรับทุกๆคน
ทั้งสมาชิกเก่า สมาชิกใหม่ หรือผู้มาเยือนเป็นครั้งเเรก
เวบนี้เป็นเวบเกี่ยวกับการ์ตูน เกม ฯลฯ สามารถมาโพสต์ขอ
เรื่องต่างๆ ได้ ทั้งยังมี Chatbox ไว้พูดคุยกันในเวบอีกด้ย
เวบของเราไม่มีวันหยุดครับ
จะหาข่าวสารต่างมาอัพเดตทุกๆวัน

มาสมัครสมาชิกนะครับ
สมาชิกจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าผู้มาเยือนดังนี้
-สามารถดาวน์โหลดโปรเเกรเเละเกมต่างๆในเวบนี้ได้
-สามารถโพสต์ขอโปรเเกรมหรืออะไรที่ต้องการได้
-จะมีกิจกรรมต่างๆให้ทำ
-สามารถขออะไรก็ได้กับ admin ถ้าไม่ยากเกินไป
มาสมัครสมาชิกกันนะครับ กดข้างล่างนี้

...ฝัน...

วง cover ของ admin ครับ ฝากไลค์เพจด้วยนะครับตามที่อยู่ข้างล่าง ฝากติดตามด้วยนะครับ


You are not connected. Please login or register

มหาบุญลาภ 8 ประการ ( ความสุขที่เเท้จริง )

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Admin

avatar
Admin
Admin
บุญลาภ 8 ประการ (ความสุขแท้จริง)

เป็นปฐมโอวาทของพระเยฃุเจ้าที่ทรงเทศน์สอนประชาชนที่กาลิลี นับเป็นบทเทศน์ที่ท้าทายสภาพสังคมปัจจุบัน เพราะจะเป็นการเดินสวนกระแสของสังคมอย่างชัดเจน (เทียบ มธ 5:1-10)


"บุคคลใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณ ผู้นั้นก็เป็นสุข เพราะแผ่นดินจากสวรรค์เป็นของเขา"
สมัยก่อนใช้คำว่า "จิตใจยากจน" แทน "บกพร่องฝ่ายวิญญาณ" หมายถึง การที่บุคคลนั้น มีความสำนึกตนว่าเป็นคนบาป และทูลขอโทษพระเจ้า ผู้นั่นก็จะได้แผ่นดินสวรรค์ การมีจิตใจยากจน แสดงถึงความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ไม่ยึดติดกับสิ่งของทางโลก สำนึกตนว่า ตนเองยังบกพร่องด้านจิตใจ มีใจสุภาพถ่อมตน ไม่อวดหยิ่ง จองหอง ไม่ตกเป็นทาสของอารมรณ์ มีความเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวง มีสภาวะจิตใจที่เติบโต ผู้นั้นก็จะได้แผ่นดินสวรรค์ คือสภาวะแห่งความสุข ความเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงเป็นรางวัล


"บุคคลใดมีใจอ่อนโยน ผู้นั้นก็เป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก"
ผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยน ก็ย่อมจะเป็นที่รักของทุกคนในโลกนี้ เปรียบเหมือนการได้แผ่นดินโลกไว้เป็นกรรมสิทธิ์ เพราะบุคคลอันเป็นที่รักของทุกคนไปที่ไหนย่อมมีคนต้อนรับ อยากให้เข้าร่วมสังคมด้วย ความอ่อนโยนไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอที่ยอมไปทุกเรื่อง การอ่อนโยนจะต้องมีพื้นฐานอยู่บนเหตุผลและความถูกต้องของ สังคมศีลธรรมเสมอ


"บุคคลใดโศกเศร้า ผู้นั้นก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับการปลอบประโลม"

แม้ว่าเราจะพบกับความเศร้าโศกในบางครั้ง เราจะพบว่า พระเจ้ามิได้ทรงทอดทิ้งเราให้อยู่ตามลำพัง พระองค์จะประทับอยู่กับเรา และคอยปลอบประโลมใจเราเสมอ การที่เรามีความทุกข์ เราจะนึกถึงพระ และได้รับพระเมตตาจากพระองค์ในที่สุด จงยอมรับว่า เราเป็นทุกข์ และมันไม่ได้เป็นนายเหนือเรา การเป็นสุข เกิดจากการยอมรับว่าตนเองเป็นผู้มีความทุกข์ และยอมรับสภาพแห่งทุกข์นั้น พร้อมที่จะเข้าพึ่งพาอาศัยพระเมตตาจากพระเจ้า การเป็นทุกข์เกิดจากความไม่เป็นอิสระของใจเรา การตกเป็นทาสของอารมณ์ การไม่ปล่อยวาง และเมื่อเรายอมรับได้ เมื่อนั้น เราจะพบว่า เราได้รับการปลอบโยนจากพระองค์ผู้ไม่เคยทอดทิ้งเรา
"บุคคลใดมีใจกรุณา ผู้นั้นก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบ"
บุคคลใดที่มีจิตใจกรุณา พระเจ้าก็ทรงพอพระทัยเขายิ่งกว่าคนที่ทำบุญเสียอีก เพราะการให้ มีคุณค่ามากกว่าการรับ โดยเฉพาะการให้แก่คนที่มีความต้องการ หรือคนที่ด้อยโอกาสในสังคมคริสตชนทุกคน จึงควรเป็นผู้มีจิตเมตตากรุณาต่อผู้อื่น โดยเฉพาะคนยากจน คนตกทุกข์ได้ยาก คนเจ็บป่วย คนชรา เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส เพราะเขาก็จะได้รับพระกรุณาจากพระเจ้า เป็นการตอบแทนเช่นกัน


"บุคคลใดมีความหิวกระหายความชอบธรรม ผู้นั้นก็เป็นสุข เพระว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มสมบูรณ์"
ผู้ที่ยึดมั่นในความชอบธรรม ด้วยการปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าพระองค์จะทรงประทานบำเหน็จให้เขา ในวันที่เขาจะต้องได้รับการพิพากษา เพราะเมื่อเรารักความชอบธรรม หรือแสวงหาความชอบธรรม (อย่างมีสันติ) เราจะไม่รู้สึกว่าตนเองถูกข่มเหง เบียดเบียน ไม่แสวงหาความสุขใส่ตน แต่ทำเพื่อผู้อื่น เราก็จะเป็นคนดีพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้าเสมอ


"บุคคลใดมีจิตใจบริสุทธิ์ เขาจะได้เห็นพระเจ้า"

ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ คือผู้ที่ไม่คิดร้ายต่อใคร ไม่ทำบาป หรือทำความผิดต่อพระเจ้า และคนอื่น มีมโนธรรมที่เที่ยงตรง ยำเกรงพระเจ้า ซื่อ ๆ สงบ มีสันติในจิตใจ เขาก็จะได้เห็นพระเจ้า เมื่อเวลาที่เขาจากโลกนี้ไปแล้ว เพราะพระเจ้า คือจิตที่บริสุทธิ์ คนที่จะพบพระเจ้าได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เช่นเดียวกัน


"บุคคลใดสร้างสันติ ผู้นั้นก็เป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาเป็นบุตร"
ผู้ที่อยู่กับผู้อื่นอย่างสันติ ผู้นั้นก็จะได้เข้าใกล้ชิดพระเจ้า เพราะพระเจ้าเป็นองค์แห่งความสันติ ไม่ใช่องค์แห่งความวุ่นวาย ถ้าเราไม่มีสันติในจิตใจ คือ มีจิตใจที่อาฆาต พยาบาท เป็นจิตชั่วของปีศาจ ไม่ใช่จิตของพระเจ้า ดังนั้น ผู้ที่ดำรงตนอยู่ในสันติ จะต้องสร้างความปรองดองในหมู่ชน ไม่เว้นแม้แต่กับบุคคลที่เราไม่ชอบ หรือศัตรู เพราะพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคน ในฐานะที่เป็นพระบิดาของทุกคน เมื่อเราสร้างสันติเกิดขึ้น เท่ากับเราเป็นพี่น้องของเขา เราก็จะได้เป็นบุตรของพระเจ้าเช่นกัน


"บุคคลผู้ใดถูกข่มเหง เพราะเหตุของความชอบธรรม ผู้นั้นก็เป็นสุข เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์ก็เป็นของเขา"ผู้ที่ถูกข่มเหง เพราะความเชื่อที่เขามีต่อพระเจ้า หรือเพราะการกระทำดีตามพระวาจาของพระเจ้า เขาก็จะได้รับบำเหน็จในสวรรค์ ในชีวิตของเรามักจะถูกเบียดเบียนจากความอยุติธรรม เพราะเราจะหาความยุติธรรมบนโลกนี้ได้น้อยมาก แต่พระเจ้าจะประทานความยุติธรรมให้อย่างแน่นอน ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า


ดูข้อมูลส่วนตัว http://hong-san-fun.forumotions.net

Luffy

avatar
Top player
Top player
- -

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.facebook.com/Luffy GoingMarry

waranon145

avatar
Top player
Top player
เป็นเรื่องดี
น่าจะเปิดเป็นหัวข้อใหญ่ๆจะได้ทราบกันถ้วนหน้า

ดูข้อมูลส่วนตัว

Admin

avatar
Admin
Admin
ครับ


_________________


By...นักวาดฝัน
ดูข้อมูลส่วนตัว http://hong-san-fun.forumotions.net

Valentine

avatar
Amatelur
Amatelur
ก็ดีนะ

ดูข้อมูลส่วนตัว

waranon145

avatar
Top player
Top player
ถ้าเช่นนั้นท่านไอซ์ก็คงได้ขึ้นสวรรค์แล้วสิครับ(ไม่ได้ประชดนะครับ)

ดูข้อมูลส่วนตัว

Admin

avatar
Admin
Admin
ฮะฮะ


_________________


By...นักวาดฝัน
ดูข้อมูลส่วนตัว http://hong-san-fun.forumotions.net

waranon145

avatar
Top player
Top player
"บุคคลผู้ใดถูกข่มเหง เพราะเหตุของความชอบธรรม ผู้นั้นก็เป็นสุข เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์ก็เป็นของเขา"ไงครับ

ดูข้อมูลส่วนตัว

Admin

avatar
Admin
Admin
เค้าถูกข่มเหง
เพราะความชอบธรรม
ตอนไหนครับ


_________________


By...นักวาดฝัน
ดูข้อมูลส่วนตัว http://hong-san-fun.forumotions.net

waranon145

avatar
Top player
Top player
ตอนที่คุณแบนเขาครับ

ดูข้อมูลส่วนตัว

icezaniceza11

avatar
ผู้อาวุโส
ผู้อาวุโส
น้ำข้าวดีตลอดอ่ะ

ดูข้อมูลส่วนตัว

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ